Huisartsenpraktijk D. Stevens

Prins Bernhardlaan 177
2273 DP Voorburg
070 3864646
Online Patiƫnten Portaal

Praktijk informatie

Op werkdagen is er van 8.00- 17.00 uur altijd iemand aanwezig op de praktijk.

urine inleveren liefst tussen 11.00-12.00 uur 

Tussen 12.00 en 13.30 uur heeft de assistente haar eigen spreekuur en is dan niet beschikbaar voor vragen. 

Bellen met de praktijk

Als u het nummer van de praktijk belt, krijg u een keuzemenu:                               

  • Optie 1 is de SPOEDLIJN, alleen voor spoed, bij een levensbedreigende situatie.                 
  • Optie 2 is de receptenlijn- hier kunt u herhaalrecepten inspreken.   
  • Optie 3 kiest u als u de assistente wenst te spreken. Zij helpt u verder.

De telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn. Probeert u het dan later nog eens. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden en zo mogelijk uw recepten in te spreken via de receptenlijn of via deze website online te bestellen.

Afspraken maken en huisbezoek aanvragen

U kunt tussen 8:00-11:00 uur bellen naar de praktijk voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek.  

Als u belt voor een afspraak zal de assistente u altijd vragen naar de aard van uw klacht. Als het echt dringend is, zal zij nog voor dezelfde dag een afspraak voor u maken. De assistente heeft genoeg ervaring en opleiding om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.
Een consult duurt 10 minuten en is meestal genoeg voor het bespreken van één klacht. Als u meerdere klachten heeft, of meer tijd denkt nodig te hebben kunt u dit aangeven bij de assistente. Dit geldt ook als er bij u een chirurgische ingreep moet plaatsvinden. De assistente zal dan meer tijd voor u inplannen.
 

De praktijkassistente

Voor bepaalde verrichtingen bijvoorbeeld voor het verbinden van wonden, injecties, uitspuiten van oren, aanstippen van wratten, bloeddruk meten, het verwijderen van hechtingen en het afnemen van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek kunt u een afspraak maken bij de praktijkassistente. Zij heeft hiervoor een eigen spreekuur tussen 12.00 - 13.00 uur

De praktijkondersteuners

Een aantal werkzaamheden van de huisarts wordt verricht door de praktijkondersteuners. Zij werken zelfstandig, maar bespreken alle zaken met de huisarts.

Het betreft de begeleiding van diabetes, longaandoeningen, (preventie van) hart- en vaatziekten, stoppen met roken, ouderenzorg etc. 

Toestemming voor delen elektronisch patienten dossier (LSP)

Wist u dat uw medische huisartsendossier niet automatisch te raadplegen is op bijvoorbeeld de huisartsenpost in het ziekenhuis en dat ook uw behandelende specialisten in het ziekenhuis geen inzage hebben? Inzage kan alleen als u ons toestemming geeft voor het open zetten van uw elektronisch patientendossier. Alleen dan is het mogelijk dat artsen in uw dossier kunnen kijken naar uw medicijnen,allergieën en relevante actuele medische problemen. Een veilig idee!  Mocht u nog geen toestemming hebben gegeven voor het elektronisch delen van uw medische gegevens en dat wel willen dan kunt u contact met ons opnemen of dat doen via www.ikgeeftoestemming.nl

Meer informatie over LSP